08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Khoa Nguyễn

Giáo viên vô cùng tận tâm và nhiệt tình trong việc giúp đỡ học sinh, đội ngũ của IPP vô cùng thân thiện, vui tính. 10 out of 10, excellent center!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ