08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Hoàng Hằng

Review khoá học tại IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS
Mình biết điểm này có thể chưa cao so với nhiều người nhưng mà đây là nỗ lực của mình suốt 3 tháng hè. Mình chọn học trung tâm này vì thấy mọi người review rất tích cực và mình cũng thấy thầy cô dạy ở đây ai cũng nhiệt huyết và tận tâm, đặc biệt là cách dạy các kĩ năng Speaking và Writing rất ổn áp và phương pháp học rất hiệu quả ( mình học cô Minh Nguyen và cô Quin ). Bài giảng luôn được record lại và feedback homework rất chi tiết. 2 kĩ năng còn lại Reading và Listening thầy cũng giảng rất chi tiết về cách làm và mình cũng đã tiến bộ phần Listening rất nhiều so với trước hè ❤


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ