08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Diễm Quỳnh

Sau khi học khoá Aim 6+ ở IPP em thấy bản thân mình cải thiện lên rất nhiều, chương trình cũng như tài liệu của trung tâm đa dạng cùng với đội ngũ giáo viên tận tình ❤️


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ