08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Bùi Trúc Quỳnh

Học ở IPP siêu vui, dễ hiểu, và học được thêm nhiều kiến thức nữa đặc biệt là writing và Speaking ở đây dạy rất bài bản đúng trọng tâm. Thầy cô IPP thì cực có tâm và nhiệt tình. 🥰🥰


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ