08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Bảo Long

[Mình đạt 7.0 Writing và 7.5 Overall sau 1 khóa học tại IPP]
Trước khi mình đến IPP, mình đã không biết một bài Writing có những gì, làm thế nào để hoàn thành nó. IPP có những hướng dẫn cụ thể về những dạng bài khác nhau, qua đó mình hiểu cách lên ý tưởng và triển khai trong bài viết của mình. Tại buổi học online, cô Minh Nguyen luôn dành thời gian để hướng dẫn mình và các bạn cách để phát triển ý tưởng, cũng như sửa từng câu để ý tưởng được diễn đạt rõ ràng và hay nhất. Mỗi buổi học là một dạng đề khác nhau để mình được luyện tập. Hơn nữa, mình còn được sửa bài tập về nhà rất kĩ, qua đó mình rút kinh nghiệm cho lần thi thật.
Về Speaking, đây không phải là thế mạnh của mình, cô Trúc và bạn mentor đã nhiệt tình hướng dẫn mình lên ý tưởng, cùng luyện tập và góp ý cho mình. Từ một người không thể nói “nhiều”, mình đã có thể nói được trong ngày thi thật và đạt được số điểm mong muốn.
Về Listening và Reading, mình được hướng dẫn các phương pháp để làm bài nhanh và hiệu quả hơn.
Trong quá trình học lẫn đăng ký thi, mình đều được hướng dẫn và hỗ trợ nhanh chóng.
Tóm lại, đây là nơi giúp mình vượt band đáng kể khi ban đầu mình chỉ tham gia lớp AIM 6+ và hiện đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Mình thích sự nhiệt tình, thân thiện và chuyên nghiệp của các thầy cô tại trung tâm! 😄


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ