08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Bá Khôi

IPP is the best place in town to learn IELTS.
Thầy cô ai cũng nhiệt tình, vui tính và có tâm. Writing và Speaking được sửa và feedback liên tục, Reading và Listening được hướng dẫn các tips để lên band. Nếu được chọn học lại vẫn sẽ chọn IPP.


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ