08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Mệnh đề phân từ (Participle Clause) là gì? Cấu trúc câu quan trọng mà bạn nên biết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một trong những mệnh đề thường được sử dụng trong các bài kiểm tra viết bằng tiếng Anh nhất: mệnh đề phân từ (Participle clause). Hôm nay, IPPEdu sẽ giúp các bạn phân biệt các loại mệnh đề phân từ khác nhau cũng như chỉ cho bạn cách sử dụng chúng triệt để trong bài Writing của mình nhé.

 

Mệnh đề phân từ (Participle Clause) là gì? Cấu trúc câu quan trọng mà bạn nên biết

Mệnh đề phân từ (Participle Clause) là gì? Cấu trúc câu quan trọng mà bạn nên biết

Mệnh đề phân từ (Participle Clause)

1. Khái niệm

Mệnh đề phân từ (Participle clauses) dùng để rút gọn câu nói. Thay vì viết hai câu đầy đủ, bạn có thể viết rút gọn nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa và làm cho văn phong hay hơn.

Chúng ta có thể tạo mệnh đề phân từ bằng cách sử dụng present participles (going, reading, seeing, walking, etc.), past participles (gone, read, seen, walked, etc.) hoặc perfect participles (having gone, having read, having seen, having walked, etc.).

2. Cách sử dụng mệnh đề phân từ (Participle clauses)

Cách sử dụng Ví dụ
Đứng sau giới từ và liên từ (conjunctions) o   By appearing in that cigarette advert, he damaged his acting career.

o   After playing/ having played video games all morning, I was really tired.

Giải thích lý do o   Being quite good-looking, Ralph decided to make a career as a model. (Being good-looking, model career was good for Ralph.)

o   Having seen the film before, I knew what was going to happen.

Các hành động xảy ra cùng một lúc o   Waiting for the show to begin, I felt really nervous.

o   Opening the door, she saw me.

o   I saw Jack while he was parking in front of his house. = I saw Jack while parking in front of his house.

Thay thế mệnh đề quan hệ (participle clauses = reduced relative clauses) o   Imagine being the person directing a big budget film!

o   The person chosen for the part will be contacted by phone.

Các hành động xảy ra theo trình tự o   Having finished my homework, I decided to go to the cinema.

o   After he had spent ten years in Italy, he could speak Italian fluently. = Having spent ten years in Italy, he could speak Italian fluently.

o   Because Tom had attended this course before, he knew what to expect. = Having attended this course before, Tom knew what to expect.

o   Because he hadn’t been invited to the wedding, he didn’t come. = Not having been invited to the wedding, he didn’t come.

Thay thế câu bị động o   Made to wait, the actor began to get very annoyed.

o   The little girl was taken to the nearest hospital after she was attacked by a dog. = Attacked by a dog, the little girl was taken to the nearest hospital.

o   The museum, which was built in 1953, needs renovation. = Built in 1953, the museum needs renovation.

Vậy là bài học về cách sử dụng mệnh đề phân từ (participle clause) trong Tiếng anh đã kết thúc. Hy vọng rằng, với những kiến thức mà IPPEdu vừa tổng hợp, bạn có thể hiểu thêm về các cấu trúc ngữ pháp và cách vận dụng chúng vào cuộc sống, nhờ đó mà tự tin đương đầu với các kì thi Tiếng anh phía trước.

Nếu các bạn có cần hỗ trợ chi tiết về trình độ hoặc một lộ trình luyện thi ielts phù hợp thì bạn có thể tham khảo các khóa luyện thi ielts của IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS

 


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ