08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Lỗi sử dụng thừa động từ và cách khắc phục

Chúng ta thường bắt gặp lỗi sử dụng thừa động từ trong IELTS Writing, và đây cũng là lỗi sai khá phổ biến của những bạn học tiếng Anh. Vậy như thế nào là lỗi sử dụng thừa động từ? Và muốn cải thiện thì phải làm sao? Bài viết dưới đây chính là giải pháp dành cho bạn.

Lỗi Sử Dụng Thừa Động Từ Và Cách Khắc Phục

Lỗi Sử Dụng Thừa Động Từ Và Cách Khắc Phục

Như thế nào là lỗi sử dụng thừa động từ (redudant verbs)?

Khi những bạn học tiếng Anh không biết cách sử dụng mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) và đại từ quan hệ (Relative Pronouns) một cách hiệu quả thì lỗi sử dụng thừa động từ sẽ xuất hiện.

Ví dụ: There are several aspects are vital in achieving success.

⇒ There are several aspects / that / are vital in achieving success.

  • Are là lỗi sử dụng thừa động từ ⇒ Sử dụng đại từ quan hệ (who, that,..) để nối hai mệnh đề độc lập lại với nhau.

 

2 cách khắc phục lỗi sử dụng thừa động từ

Cách 01. Sử dụng đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

Ví dụ: I need to find someone can sing many types of music for our project next week.

⇒ I need to find someone who can sing many types of music for our project next week.

  • Không thể có 2 động từ tồn tại trong cùng một câu mà không có một từ nối nào ở giữa ⇒ Sử dụng đại từ quan hệ WHO để nối hai mệnh đề độc lập lại với nhau.

Cách 02. Lược bỏ một động từ thừa

Ví dụ: The chart is on the right shows the price of gasoline increased from May to July (2019).

⇒ The chart on the right shows the price of gasoline increased from May to July (2019).

  • is là lỗi sử dụng thừa động từ ⇒ Chúng ta sẽ lược bớt từ is để câu hoàn chỉnh hơn.

Một số ví dụ khác:

CÂU SAI NGỮ PHÁP: Children usually love playing video games with their peers have similar interests to them.

⇒ Children usually love playing video games with their peers WHO have similar interests to them.

  • Sử dụng đại từ quan hệ WHO để bổ trợ cho tân ngữ peers.

 

CÂU SAI NGỮ PHÁP: Doctors can preserve patients from external harm injure their health and take care of them well.

⇒ Doctors can preserve patients from external harm WHICH injure their health and take care of them well.

  • Sử dụng đại từ quan hệ WHICH để bổ trợ cho cụm danh từ external harms.

 

CÂU SAI NGỮ PHÁP: An organized space can give us a positive vision can boost our motivation and self-esteem.

⇒ An organized space can give us a positive vision WHICH can boost our motivation and self-esteem.

  • Sử dụng đại từ quan hệ WHICH để bổ trợ cho cụm danh từ a positive vision.

 

CÂU SAI NGỮ PHÁP: Children can feel more at ease and at peace, can enhance their mental health.

⇒ Children can feel more at ease and at peace, WHICH can enhance their mental health.

  • Sử dụng đại từ quan hệ WHICH để bổ trợ cho cụm danh từ phía trước.

 

IPPEdu hi vọng thông qua bài viết trên, các bạn sẽ nắm được các lỗi thường mắc phải khi sử dụng thừa động từ và biết cách vận dụng những kiến thức mới học được vào quá trình học tiếng Anh để nhanh chóng nâng cao trình độ của mình.

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ