08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Speaking: 4 Điểm Ngữ Pháp Advanced Có Thể Áp Dụng Ở Nhiều Bài Part 2

Trong bài viết này, IPPEDU sẽ cho bạn biết về 4 điểm ngữ pháp nâng cao mà bạn có thể áp dụng ở nhiều dạng câu hỏi trong Part 2 của IELTS Speaking, từ đó giúp bạn xử lý mượt mà hơn khi tham gia Part 2 và tăng band điểm IELTS Speaking nhé!

IELTS Speaking: 4 Điểm Ngữ Pháp Advanced Có Thể Áp Dụng Ở Nhiều Bài Part 2

1. Điểm ngữ pháp để chuỗi sự việc trong IELTS Speaking Part 2

Past perfect + Past 

Giải thích: Past Perfect (quá khứ hoàn thành) được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Past Simple (quá khứ đơn) được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ. Khi sử dụng trong part 2, bạn nên dùng cả 2 thì trong cùng 1 câu để thể hiện rõ thứ tự xảy ra của sự việc. 

Ví dụ: 

 • After I had pondered about it for several months, I finally made up my mind to purchase a new laptop. 
 • I had always thought I could never swim up until that moment when I managed to finish a 50-meter lap. 
 • By the time I arrived at the movies, it had already started

2. Điểm ngữ pháp để nhấn mạnh trong IELTS Speaking Part 2

Cleft sentence 

Giải thích:Cleft sentence (câu chẻ) là cấu trúc câu được dùng để nhấn mạnh một phần cụ thể của câu, thường bắt đầu bằng “It is/was” hoặc “What.” Trong part 2 thường có câu hỏi “when did you do it?”. Ở đây bạn có thể tạo ra một câu chuyện thay vì nói trực tiếp ngắn gọn chính xác về thời gian.  

Thay vì nói: “It was last month after I finished my final terms, I could completely unwind” 

Bạn có thể nhấn mạnh vào thời gian: 

“It was only when I finished my final terms that I could completely unwind. 

Thay vì nói: “My mom always stands by me through thick and thin” 

Bạn có thể nhấn mạnh vào người: 

-> It’s my mom who always stands by me through thick and thin. 

Ví dụ khác: 

 • It was John who broke the vase. (Chính John là người đã làm vỡ bình hoa.)
 • What I need is a new computer. (Điều tôi cần là một cái máy tính mới.)

Inversion with Negative Adverbials

Tương tự với Cleft sentence, Inversion (đảo ngữ) cũng được dùng để nhấn mạnh một ý nghĩa nào đó. Cách dùng là bạn đặt các trạng từ phủ định hoặc các cụm trạng từ phủ định ở đầu câu để nhấn mạnh sau đó là auxiliary verb. Tuy nhiên, bạn lưu ý là ngay cả người bản xứ cũng hiếm khi dùng inversion, nên trong IELTS, bạn chỉ nên sử dụng 1 lần ở những trường hợp cần thể hiện thái độ, cảm xúc hoặc nhấn mạnh, 

Ví dụ: 

> Only then did I realize I also had a flair for swimming. 

-> Believe me, never before had I tried this food; and it indeed lived up to the hype. 

3. Điểm ngữ pháp để kết luận trong IELTS Speaking Part 2

Conditionals (câu điều kiện) được dùng để diễn tả điều kiện và kết quả có thể xảy ra trong hiện tại, tương lai, hoặc quá khứ. Có bốn loại câu điều kiện cơ bản: Zero, First, Second, Third và Mixed Conditionals. Trong IELTS, bạn có thể dùng kiểu câu này để kết luận bằng cách: 

 • bày tỏ lòng biết ơn cho ai đó/hành động nào đó
 • vẽ ra viễn cảnh trong tương lai hoặc không có thật 

Ví dụ: 

 • ( Mixed conditional) If it hadn’t been for my sister’s advice, I wouldn’t be sitting here reminiscing about one of the most joyous moments in my life. 
 • (Second conditional) If I had a chance, I would definitely revisit this place with my family. 

Sau đây là một số bài tập mà bạn có thể vận dụng các kiểu câu trên. 

Complete the sentences so that they are true for you

 1. Last week, after I had finished my homework, I…
 2. It was… that made me decide to study abroad.
 3. Up until last year, never had  I ever …. 
 4. If I won the lottery, I would…
 5. What I really need right now is…
 6. Rarely do I…
 7. If I had known about ….. , I would have…
 8. When I got home, I realized that I had…
 9. Hardly ever do I…
 10. If I could live anywhere in the world, I would choose…

Sử dụng ngữ pháp đa dạng đòi hỏi một quá trình luyện tập để nó trở thành phản xạ tự nhiên vì việc này giúp bạn sử dụng ngữ pháp một cách tự nhiên và chính xác trong mọi tình huống. Khi luyện tập, việc ghi âm lại giúp bạn tự kiểm tra và điều chỉnh các lỗi sai, còn việc tham khảo ý kiến từ người bản xứ, bạn học hoặc giáo viên sẽ cung cấp cho bạn những phản hồi và góp ý hữu ích để cải thiện. Trong khi thi, nếu cố gắng sử dụng ngữ pháp phức tạp mà bạn chưa nắm vững, bạn có thể mắc lỗi và làm giảm điểm số của mình.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Speaking nhé! 

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng speaking của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ