08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Reading: 4 bước làm dạng bài Multiple Choice

Dạng Multiple Choice yêu cầu học sinh chọn câu trả lời đúng từ một số đáp án đã được đưa ra trước đó. Theo yêu cầu của đề bài, số lượng câu trả lời đúng có thể là một hoặc nhiều hơn một.

Phần lớn người học tiếng Anh quen thuộc với dạng Multiple Choice Questions. Multiple Choice cũng tương tự với True/False/Not Given về mặt lý thuyết.

IELTS Reading: 4 bước làm dạng bài Multiple Choice

IELTS Reading: 4 bước làm dạng bài Multiple Choice

1. Yêu cầu của dạng Multiple Choice

Chọn câu trả lời đúng trong 4 đáp án cho sẵn.

 

2. Kỹ năng để làm dạng Multiple Choice

  • Đọc thông tin chi tiết
  • Scanning and Skimming

Lưu ý: Câu hỏi xuất hiện theo thứ tự, nói cách khác, phần trả lời câu 2 sẽ nằm sau phần trả lời câu 1 trong bài đọc.

3. Phương pháp làm bài dạng Multiple Choice

  1. Gạch chân từ khóa trong câu hỏi.
  2. Xác định vị trí thông tin có trong bài đọc thông qua các từ khóa đã xác định. Lưu ý, sử dụng kỹ năng
  3. Xác định và gạch chân các từ khóa có sẵn trong câu trả lời và cố gắng hiểu các đáp án đó ( re- phrase )
  4. Đọc kỹ đoạn thông tin đã xác định được thật kỹ và đối chiếu với các đáp án. Lưu ý, nên áp dụng phương pháp loại trừ nếu các đáp án quá giống nhau.

Chúng ta cùng đi phân tích chi tiết chiến lược qua bài đọc sau:

Choose the correct letter A, B, C or D.

What does the writer say about the environmental impact of the work at Lake Magadi?

A. It has little effect on the area.
B. It has been going on too long.
C. It has been well-planned.
D. It causes harm to the birds.

For more than 60 years, the Magadi Soda Company has been taking soda ash from Lake Magadi, southwest of Nairobi, Kenya. The operation was set up without particular consideration for the natural environment but, over the years, it has proved harmless. The factory and town which might cause disturbance are located out of the way, about 15 kilometers from the area most densely populated by birds. The factory effluent consists only of returning lake water, and the gaseous emissions are only carbon dioxide and water.

 

4. Cách làm bài chi tiết dạng Multiple Choice

1. Xác định từ khóa trong câu hỏi: ‘’environmental impact’’; ‘’work’’ và ‘’Lake Magadi’’.

2. Xác định đoạn thông tin: Ngay trong câu đầu tiên ta thấy có từ ‘’ Lake Magadi’’. Qua câu thứ 2 ta thấy ‘’the operation’’.

3. Quay lại các đáp án cho sẵn, ta xác định từ khóa ở các đáp án đó.

4. Đáp án A: little effect

5. Đáp án B: going on too long

6. Đáp án C: well planned

7. Đáp án C: well planned

8. Đọc kỹ đoạn thông tin đã xác định được: ‘’ Hơn 60 năm, công ty Magadi Soda đã lấy đi soda ash từ hồ Magadi…. Sự khai thác này ( the operation ) đã được diễn ra mà không có bất cứ sự quan tâm nào đến môi trường, NHƯNG, những năm qua, nó đã chứng minh VÔ HẠI. ‘’

9. So sánh với các đáp án đã cho, thì đáp án A chuẩn nhất. Nhưng để chắc chắn, hãy tiếp tục đối chiếu với các đáp án còn lại.

10. Đáp án B: Tác giả có đề cập đến quãng thời gian 60 năm, nhưng hoàn toàn không nói đến việc nó dài hay ngắn.

11. Đáp án C: Không có thông tin về việc well-planned

12. Đáp án D: Tác giả có đề cập đến ‘’bird’’, nhưng không nhắc đến việc làm hại đến chúng.

 

Chúc các bạn học tốt,
IPPEDU

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ