08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

4 từ vựng thông dụng trong tiếng Anh: However, Whatever, Whenever, Whoever – Cách sử dụng và ý nghĩa

Trong tiếng Anh, “However”, “Whatever”, “Whenever” và “Whoever” là những từ quan trọng và được sử dụng một cách thường xuyên. Chúng được sử dụng để kết hợp và tạo ra các câu với ý nghĩa đặc biệt. Trên thực tế, việc sử dụng đúng các từ này sẽ giúp người học tiếng Anh biểu đạt ý kiến và suy nghĩ một cách linh hoạt và chính xác. Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng và ý nghĩa của các từ này nhé!

However, Whatever, Whenever, Whoever - Cách sử dụng và ý nghĩa

However, Whatever, Whenever, Whoever – Cách sử dụng và ý nghĩa

 

1. However

Từ “However” thường được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa “dù cách nào, dù cách gì” và tạo ra sự tương phản, sự đối lập trong câu.

Nghĩa thứ 2: Tuy nhiên (không xét đến trong bài viết này)

Ví dụ:
– However hard I try, I can’t seem to solve this problem.
(Dù tôi cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể giải quyết được vấn đề này.)

– However much you study, you still need practical experience.
(Dù bạn học bao nhiêu đi nữa, bạn vẫn cần kinh nghiệm thực tế.)

– However you choose to travel, make sure to enjoy the journey.
(Dù bạn chọn đi du lịch bằng cách nào, hãy đảm bảo tận hưởng chuyến đi.)

– However difficult the situation may be, we will find a solution.
(Dù tình huống có khó khăn đến đâu, chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp.)

– However he approaches the situation, he needs to consider all the possibilities.
(Dù anh ta tiếp cận tình huống như thế nào, anh ta cần xem xét tất cả các khả năng.)

– However you feel about the situation, it’s important to remain calm and think rationally.
(Dù bạn cảm thấy thế nào về tình huống này, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và suy nghĩ một cách lý trí.)

2. Whatever

Từ “Whatever” được sử dụng để “chỉ bất kỳ điều gì, bất kỳ cái gì, cho dù điều gì”. Nó thường được sử dụng để diễn đạt sự linh hoạt, không quan tâm hoặc không quan trọng vấn đề được đề cập.

Ví dụ:
– You can choose whatever you want from the menu.
(Bạn có thể chọn bất kỳ món gì bạn muốn trên menu.)

– Whatever happens, I will support you.
(Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ủng hộ bạn.)

– You can wear whatever you want to the party.
(Bạn có thể mặc bất cứ thứ gì bạn muốn đến buổi tiệc.)

– Whatever happens, don’t give up.
(Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ cuộc.)

– I don’t care about whatever others think of me.
(Tôi không quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai về tôi.)

– You can wear whatever you feel comfortable in.
(Bạn có thể mặc bất kỳ thứ gì mà bạn cảm thấy thoải mái.)

3. Whenever

Từ “Whenever” được sử dụng để để diễn đạt ý nghĩa “bất kỳ khi nào”.

Ví dụ:

– I’ll be there whenever you need my help.
(Tôi sẽ ở đó bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ.)

– Whenever I see her, I feel happy.
(Mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc.)

– Whenever it rains, I stay indoors.
(Mỗi khi trời mưa, tôi ở trong nhà.)

– Whenever you have free time, we can go out for coffee.
(Bất cứ khi nào bạn có thời gian rảnh, chúng ta có thể đi uống cà phê.)

– You can call me whenever you need assistance.
(Bạn có thể gọi cho tôi bất kỳ khi nào bạn cần sự giúp đỡ.)

– Whenever I hear that song, it brings back memories of my childhood.
(Mỗi khi tôi nghe bài hát đó, nó mang lại những kỷ niệm về tuổi thơ.)

4. Whoever

Từ “Whoever” được sử dụng để chỉ “cho dù là ai, bất kỳ ai”. Nó thường được sử dụng khi không xác định người nào cụ thể, nhưng muốn đề cập đến tất cả mọi người.

Ví dụ:
– Whoever can solve this problem will receive a reward.
(Ai có thể giải quyết được vấn đề này sẽ nhận được phần thưởng.)

– Whoever wins the competition will receive a prize.
(Bất kỳ ai chiến thắng cuộc thi sẽ nhận được một giải thưởng.)

– I will support whoever decides to pursue their dreams.
(Tôi sẽ ủng hộ bất kỳ ai quyết định theo đuổi ước mơ của mình.)

– Whoever left their phone on the table, please come and collect it.
(Ai đã để quên điện thoại trên bàn, xin vui lòng đến lấy nó.)

– We will hire whoever has the most relevant experience for the job.
(Chúng tôi sẽ thuê người có kinh nghiệm liên quan nhất cho công việc.)

– Whoever wants to participate in the contest must submit their entry by tomorrow.
(Ai muốn tham gia cuộc thi phải nộp bài dự thi vào ngày mai.)

5. Bài tập

Bài tập 1: Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu

1. ________ arrives first can choose their seat.
a) However
b) Whatever
c) Whenever
d) Whoever

2. I’ll support you ________ decision you make.
a) Whatever
b) Whoever
c) However
d) Whenever

3. ________ you feel, remember that you’re not alone.
a) Whenever
b) However
c) Whoever
d) Whatever

4. ________ difficult the task may seem, don’t give up.
a) Whatever
b) However
c) Whoever
d) Whenever

5. ________ wins the competition will receive a prize.
a) Whatever
b) However
c) Whoever
d) Whenever

6. You can wear ________ you want to the party.
a) However
b) Whatever
c) Whenever
d) Whoever

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

1. ________ you choose to spend your free time is up to you.
2. ________ arrives late will have to make up the missed class.
3. ________ you need, I’m here to support you.
4. We can have dinner ________ you like, it’s your birthday.
5. ________ you feel, remember to stay positive.
6. ________ wants to join the team must pass the tryouts.
7. I’ll be there for you ________ you need me.
8. ________ the weather is, we can still have fun.
9. ________ wins the game will advance to the finals.
10. We can go to the movies ________ you’re available.
11. ________ happens, we’ll face it together.
12. ________ you approach the situation, be prepared for the outcome.

6. Đáp án

Bài tập 1:

1. d) Whoever
2. a) Whatever
3. b) However
4. b) However
5. c) Whoever
6. b) Whatever

Bài tập 2:

1. Whatever
2. Whoever
3. Whatever
4. Whenever
5. However
6. Whoever
7. whenever
8. However
9. Whoever
10. whenever
11. Whatever
12. However

Việc hiểu và sử dụng đúng các từ “However”, “Whatever”, “Whenever” và “Whoever” sẽ giúp chúng ta biểu đạt ý kiến một cách linh hoạt và chính xác hơn. Chúc các bạn thành công trong việc sử dụng các từ này khi làm bài thi IELTS và giao tiếp tiếng Anh nha!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ và biết thêm nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Anh bổ ích nha!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ