08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

1001 Điều Cần Biết Về Giới Từ Trong Tiếng Anh: Khái Niệm, Vị Trí Và Cách Phân Biệt

Giới từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp xác định mối quan hệ vị trí và mối liên kết giữa các thành phần câu. Để hiểu rõ hơn về giới từ, hình thức, vị trí của chúng trong câu và cách sử dụng chính xác, hãy cùng IPPEdu tìm hiểu trong bài viết này. Bài viết cũng sẽ cung cấp một số ví dụ và bài tập để bạn áp dụng kiến thức của mình.

Khái niệm

Giới từ là một loại từ được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ không gian, thời gian, hoặc mối quan hệ vị trí giữa các thành phần trong câu. Chúng có vai trò kết nối các từ và cụm từ trong câu nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn nghĩa của câu và ngữ cảnh của nó.

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh

Các loại giới từ và công dụng

Có nhiều loại giới từ trong tiếng Anh, và mỗi loại có công dụng riêng. Dưới đây là một số loại thông dụng:

 • Giới từ chỉ vị trí: Được sử dụng để chỉ vị trí của một vật, người, hoặc địa điểm trong không gian. Ví dụ: “in” (trong), “on” (trên), “at” (ở).
 • Giới từ chỉ hướng đi: Được sử dụng để chỉ hướng đi hoặc địa điểm mục tiêu. Ví dụ: “to” (đến), “into” (vào), “towards” (hướng về).
 • Giới từ chỉ thời gian: Được sử dụng để chỉ thời gian hoặc tần suất. Ví dụ: “at” (vào lúc), “on” (vào), “in” (vào).
 • Giới từ chỉ quan hệ: Được sử dụng để chỉ quan hệ giữa các yếu tố trong câu. Ví dụ: “of” (của), “for” (cho), “with” (với).

Hình thức của giới từ

 • Giới từ đơn: Chỉ có một từ đơn (in, on, at…)
 • Giới từ đôi: Là sự kết hợp của hai từ đơn ghép lại với nhau (into, within, upon, onto…)
 • Giới từ kép: Là giới từ được ghép thêm “a” hoặc “be” ở trước (about, among, beside…)
 • Giới từ do phân từ: Ví dụ như “According to” (tùy theo), “excepting = except” (ngoại trừ)…
 • Cụm từ giống giới từ: Một loại giới từ đặc biệt, là một cụm từ hoạt động như giới từ. Ví dụ như “Because of” (bởi vì), “In the place of” (thay vì)…
 • Giới từ trá hình: Loại giới từ này đi kèm với cụm từ, thường ẩn trong cụm từ như “At 10 o’clock” (lúc 10 giờ). Trong trường hợp này, “o'” là dạng viết tắt của “of”.

Vị trí

Vị trí của giới từ trong câu có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa muốn truyền đạt. Vị trí phổ biến nhất là đứng trước đại từ hoặc danh từ.

 • Đứng trước danh từ: “The book is on the table.”
 • Đứng sau danh từ: “Modern farming methods can have an adverse effect on the environment”
 • Đứng sau động từ: “She looked at me.”
 • Đứng sau tính từ: “I am proud of you.”

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống:

1. She lives ________ a small house.

2. The cat is sitting ________ the chair.

3. We will meet ________ the park tomorrow.

4. They went swimming ________ the beach.

5. The movie starts ________ 7 PM.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng:

1. The dog is ________ the table.

a) on

b) in

c) at

2. I will be there ________ 9 AM.

a) in

b) on

c) at

3. She went ________ the store to buy some groceries.

a) to

b) into

c) towards

4. The keys are ________ the drawer.

a) in

b) on

c) at

5. We have a meeting ________ Monday.

a) in

b) on

c) at

Đáp án bài tập

Bài tập 1:

1. in

2. on

3. at

4. at

5. at

Bài tập 2:

1. a) on

2. c) at

3. a) to

4. a) in

5. b) on

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có cái nhìn tổng quan về giới từ trong tiếng Anh. Đây là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và hiểu rõ về giới từ sẽ giúp bạn xây dựng được các câu trình bày chính xác và tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh. Hãy thực hành thường xuyên để nắm vững kiến thức này nha! Chúc các bạn thành công trong việc học tiếng Anh!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ và biết thêm nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Anh bổ ích nha!

Theo dõi fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ