08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Điểm cao vượt trội từ học viên IPPEdu

 • Hồ Nguyễn Thanh Thảo

  Hồ Nguyễn Thanh Thảo

  Aim 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Hiếu Linh

  Hiếu Linh

  Aim 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Giang Gia Ngọc

  Giang Gia Ngọc

  Aim 6+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Ngọc Nhật

  Ngọc Nhật

  Cấp tốc - Aim 6+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Đỗ Hữu Phát

  Đỗ Hữu Phát

  Aim 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Trần Châu Anh

  Trần Châu Anh

  2 Khoá AIM 6+ & 2 Khoá AIM 7+ - Online

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt

  Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt

  Aim 7.0+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Lê Anh Thư

  Lê Anh Thư

  Intensive Tutoring

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Trần Ngọc Trà Mi

  Trần Ngọc Trà Mi

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Lan Chi

  Lan Chi

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Khánh Linh

  Khánh Linh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thanh Mai

  Thanh Mai

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Phương Uyên

  Phương Uyên

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Hữu Trí

  Hữu Trí

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thanh Trúc

  Thanh Trúc

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Ngọc Anh

  Ngọc Anh

  AIM 7+

  IELTS
  OVERALL
 • Anh Thái

  Anh Thái

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Hiểu Khánh

  Hiểu Khánh

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Thành Đạt

  Thành Đạt

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Ngọc

  Bảo Ngọc

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Thiên Anh

  Thiên Anh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Ngọc Diệu

  Ngọc Diệu

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Phát Phón

  Phát Phón

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Công Danh

  Công Danh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Nguyệt Hà

  Nguyệt Hà

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thiên Kim

  Thiên Kim

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Đức Tâm

  Đức Tâm

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Quỳnh Lam

  Quỳnh Lam

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Nhật Linh

  Nhật Linh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Nhật Anh

  Nhật Anh

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Ngọc Tâm

  Ngọc Tâm

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Trí Phan

  Trí Phan

  AIM 6+

  6.5 IELTS
  OVERALL
 • Võ Thanh Ngân

  Võ Thanh Ngân

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Nguyễn Đức Quang Minh

  Nguyễn Đức Quang Minh

  AIM 7+

  6.5 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Khánh

  Bảo Khánh

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Đỗ Trần Như Thủy

  Đỗ Trần Như Thủy

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Lê Đức Duy

  Lê Đức Duy

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Đức Tuấn

  Đức Tuấn

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thu Cúc

  Thu Cúc

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Hồng Nhi

  Hồng Nhi

  AIM 6+

  6.5 IELTS
  OVERALL
 • Ngọc Mai

  Ngọc Mai

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Hoàng Nữ Thanh Thảo

  Hoàng Nữ Thanh Thảo

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Phương

  Bảo Phương

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Nguyễn Trần Khánh Phương

  Nguyễn Trần Khánh Phương

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Đinh Hữu Nam

  Đinh Hữu Nam

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Long

  Bảo Long

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Thanh Nguyên

  Thanh Nguyên

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Đức Trọng

  Đức Trọng

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Minh Trâm

  Minh Trâm

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Quốc Thắng

  Quốc Thắng

  AIM 6+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Cẩm Tú

  Cẩm Tú

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Phương Duyên

  Phương Duyên

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Phương

  Bảo Phương

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Hạnh Nhân

  Hạnh Nhân

  AIM 6+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Phạm Lê Bảo Ngọc

  Phạm Lê Bảo Ngọc

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Kim Hằng

  Kim Hằng

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Khánh Trình

  Khánh Trình

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Trần Hoài Nhi

  Trần Hoài Nhi

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Cao Uyên Nhi

  Cao Uyên Nhi

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Phạm Phương Mai

  Phạm Phương Mai

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Vũ Gia Minh

  Vũ Gia Minh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Hà Châu

  Hà Châu

  AIM 7+

  8.0 IELTS
  OVERALL
 • Trần Phương Mai

  Trần Phương Mai

  AIM 6+

  6.5 IELTS
  OVERALL
 • Bình Minh Thư

  Bình Minh Thư

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Đoàn Đức Hải

  Đoàn Đức Hải

  AIM 6+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Lê Nguyễn Phương Khanh

  Lê Nguyễn Phương Khanh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • PHẠM HOÀNG HÀ

  PHẠM HOÀNG HÀ

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thảo Vy

  Thảo Vy

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Thùy Dương

  Thùy Dương

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Đoàn Trang Tâm

  Đoàn Trang Tâm

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Nguyễn Khoa Nguyên

  Nguyễn Khoa Nguyên

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Khánh Linh

  Khánh Linh

  AIM 7+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Huy Long

  Huy Long

  Aim 6+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Phan Nguyễn Nhật Nam

  Phan Nguyễn Nhật Nam

  AIM 7+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Mai Anh Nghĩa

  Mai Anh Nghĩa

  AIM 6+

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Hoàng Đức

  Hoàng Đức

  AIM 6+

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Quang Vinh

  Quang Vinh

  AIM 6+

  6.5 IELTS
  OVERALL
 • Vũ Hùng

  Vũ Hùng

  HV lớp AIM 6+ Online

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Nhật Linh

  Nhật Linh

  HV lớp AIM 6+ Online

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Diệu Hoàng

  Diệu Hoàng

  HV lớp AIM 6+ Online

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Ánh Tuyết

  Ánh Tuyết

  HV lớp AIM 7+ Online

  7.5 IELTS
  OVERALL
 • Thiên Anh

  Thiên Anh

  HV lớp AIM 6+ Online

  7.0 IELTS
  OVERALL
 • Bảo Ngọc

  Bảo Ngọc

  HV lớp AIM 7+ Online

  7.5 IELTS
  OVERALL

Đăng ký học thử
Nhận tư vấn

  Đội ngũ giáo viên chất lượng hàng đầu chỉ có tại IPPEdu

  Toàn bộ giáo viên tại IPPEdu đều có trình độ từ 8.0 đến 8.5 IELTS, cùng các chứng chỉ và bằng cấp Thạc sĩ quốc tế liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (Tesol & Celta), đảm bảo đem đến cho học viên những trải nghiệm học tập chuyên sâu và chuyên nghiệp nhất.

  Xem tất cả

  Chính sách cam kết đầu ra

  • 01

   Cá nhân hóa lộ trình học

   Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào và tư vấn lộ trình phù hợp nhất cho bản thân hoàn toàn miễn phí.

  • 02

   Không có trượt, chỉ có vượt

   Chưa có bất kỳ học viên nào trượt đầu ra tại IPPEdu.

  • 03

   Tăng từ 0.5 đến 1.0 band điểm đăng ký lúc đầu

   Chỉ sau 50 giờ tự học trên hệ thống IPPSystem và hoàn thành 100% bài tập về nhà.

  • 04

   Chính sách “học tiếp” mới lạ

   Học viên trượt điểm đầu ra sẽ được hưởng chính sách học tiếp hoàn toàn miễn phí với giáo trình, bài tập hoàn toàn mới.