08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with – IELTS Speaking Part 2&3

Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with – một đề bài được xuất hiện gần đây. Tuy nhiên, để trả lời một cách xuất sắc, liệu bạn đã nắm rõ từ vựng hay biết cách khai thác và phát triển ý tưởng một cách sâu rộng và chính xác hay chưa?

Đến với bộ Forecast IELTS Speaking 2023 Quý 3 lần này, IPPEdu sẽ cung cấp cho các bạn bài mẫu hướng dẫn cụ thể về cách trả lời IELTS Speaking Part 2&3 chủ đề Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with, cũng như giới thiệu một số từ vựng hữu ích để bạn có thể ghi điểm cao trong phần thi này nhé!

Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with

 

1. IELTS Speaking Part 2 Sample & Ideas: Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with

TOPIC: Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with.

You should say: 

 • what it was 
 • when you heard it 
 • how you knew it 

and explain how you felt about it.

SAMPLE & IDEAS 

[what] Today, I want to share with you a piece of good news that I recently heard about someone I know. It’s a story that has warmed my heart and reminded me of the power of perseverance and determination.

[who] The person in question is a friend of mine who has been working tirelessly to achieve a long-standing goal. After months of hard work and dedication, they finally received the news they had been waiting for: they had been accepted into their dream university.

[how] This news was like music to my ears, and I couldn’t be happier for them. It’s like the saying goes, “good things come to those who wait,” and this news was proof of that.

What’s even more inspiring is the journey that led up to this moment. My friends had faced numerous obstacles and challenges, but they never gave up. They kept pushing forward, even when the odds were against them. It’s like the old adage goes, “when the going gets tough, the tough get going,” and my friend is a perfect example of that.

[feeling] In conclusion, hearing this piece of good news about my friend has reminded me of the importance of perseverance and determination. It’s like the saying goes, “where there’s a will, there’s a way,” and my friend has proven that to be true. I can’t wait to see what the future holds for them, and I know that they will continue to achieve great things.

 

2. IELTS Speaking Part 2 Vocabulary Highlights: Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with

 • power of perseverance and determination: sức mạnh của sự kiên trì và quyết tâm
 • achieve a long-standing goal: đạt được mục tiêu lâu dài
 • music to my ears: một điều gì đó rất dễ chịu, dễ nghe hoặc vui tai
 • “good things come to those who wait”: những điều tốt đẹp đến với những ai biết chờ đợi
 • numerous obstacles and challenges: nhiều khó khăn và thách thức
 • “when the going gets tough, the tough get going”: khi điều khó khăn đến, kẻ mạnh quyết tâm đi tiếp ➜ sự quyết tâm khi đối diện với những thử thách khó khăn
 • “where there’s a will, there’s a way”: ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with

 

3. IELTS Speaking Part 3 Questions: News & Media

Chủ đề News & Media trong IELTS Speaking Part 3 yêu cầu bạn phát triển ý kiến của mình và giải thích một cách rõ ràng. Hãy mở đầu bằng việc giới thiệu (lead-in), sau đó chia sẻ quan điểm cá nhân và tiếp theo là giải thích và đưa ra lý do (explanation). Bằng cách phát triển câu trả lời và giải thích một cách rõ ràng, bạn sẽ tự tin trình bày và ghi điểm cao trong IELTS Speaking Part 3 với chủ đề News & Media.

Part 3 – News & Media

 1. Is it good to share something on social media? 
 2. Should the media only publish good news?
 3. How does social media help people access information? 
 4. What kind of good news do people often share in the community? 
 5. Do most people like to share good news with others?
 6. Do people like to hear good news from their friends?
 7. How has social media changed the way we get and share the news?
 8. Do you think printed newspapers will disappear in the future?

 

4. IELTS Speaking Part 3 Sample & Ideas: News & Media

SAMPLE & IDEAS

1. Is it good to share something on social media?

In my opinion, sharing on social media can be both positive and negative. On one hand, social media can be a powerful tool for connecting with others and sharing important information and ideas. On the other hand, social media can also be a breeding ground for misinformation and negativity. As the saying goes, “with great power comes great responsibility,” and it’s important to use social media thoughtfully and responsibly, considering the potential consequences of our posts and actions.

 • a breeding ground for misinformation and negativity: nơi sản sinh ra tin giả và tiêu cực

2. Should the media only publish good news?

In my opinion, the media should not only publish good news. While positive news can be uplifting, it’s important for the media to report on a range of stories, including those that are difficult or controversial. As the saying goes, “the truth hurts,” and it’s important for the media to provide accurate and balanced coverage of events and issues. By reporting on both positive and negative news, the media can provide a more complete picture of the world and help to inform public discourse and decision-making.

 • publish good news: xuất bản tin tức tích cực
 • provide accurate and balanced coverage of events and issues: cung cấp thông tin chính xác và cân bằng về sự kiện và vấn đề

3. How does social media help people access information?

From my perspective, social media can be a valuable resource for accessing information. Social media platforms allow users to follow and connect with a wide range of individuals and organizations, providing access to a diverse array of perspectives and resources. Additionally, social media can be a powerful tool for sharing news and information quickly and efficiently, enabling users to stay up-to-date on the latest developments in real-time. As the saying goes, “knowledge is power,” and social media can help to democratize access to information and empower individuals to make informed decisions.

 • a diverse array of perspectives and resources: một loạt quan điểm và tài nguyên đa dạng
 • stay up-to-date on the latest developments in real-time: cập nhật với những phát triển mới nhất theo thời gian thực
 • democratize access to information: dân chủ hóa việc tiếp cận thông tin

4. What kind of good news do people often share in the community?

In my view, people often share good news related to personal accomplishments and milestones, such as graduations, new jobs, or engagements. They may also share news related to community events or positive developments, such as the opening of a new business or the completion of a community project. As the saying goes, “good news travels fast,” and sharing positive news can help to foster a sense of community and connection among individuals.

 • “good news travels fast”: tin vui lan tỏa nhanh chóng

5. Do most people like to share good news with others?

From my perspective, most people do enjoy sharing good news with others. Sharing positive news can be a way to celebrate accomplishments, foster connections with others, and spread joy and positivity. As the saying goes, “happiness is only real when shared,” and sharing good news can help to amplify feelings of happiness and satisfaction. While some people may be more reserved or private in their sharing, most individuals appreciate the opportunity to share positive developments and milestones with their friends and loved ones.

 • foster connections with others: xây dựng mối quan hệ với người khác
 • amplify feelings of happiness and satisfaction: tăng cường cảm giác hạnh phúc và hài lòng

6. Do people like to hear good news from their friends?

In my opinion, people generally do like to hear good news from their friends. Learning about positive developments and accomplishments in the lives of our friends can be uplifting and inspiring, and it can help to strengthen our connections with one another. As the saying goes, “a friend in need is a friend indeed,” and sharing good news with our friends can be a way of demonstrating our support and care for one another. Overall, I believe that hearing good news from our friends can be a positive and enriching experience.

 • uplifting and inspiring: cảm giác vui mừng và truyền cảm hứng
 • “a friend in need is a friend indeed”: bạn bè lúc khó khăn mới là bạn thật sự

7. How has social media changed the way we get and share the news?

In my view, social media has revolutionized the way we get and share the news. With the rise of social media platforms, individuals now have access to a wider range of news sources and can receive breaking news in real-time. Additionally, social media has enabled users to share news and information quickly and easily, allowing for the rapid dissemination of news stories and events. As the saying goes, “the world is at our fingertips,” and social media has provided a powerful tool for accessing and sharing news information.

 • breaking news in real-time: tin tức nóng hổi trong thời gian thực
 • “the world is at our fingertips”: thế giới ở đầu ngón tay chúng ta ➜ dễ dàng tiếp cận

8. Do you think printed newspapers will disappear in the future?

In my opinion, while the rise of digital media has certainly impacted the newspaper industry, I don’t believe that printed newspapers will disappear entirely in the future. While digital media offers many advantages, such as real-time updates and interactivity, printed newspapers provide a tactile and tangible reading experience that many people still enjoy. As the saying goes, “old habits die hard,” and I believe that many individuals will continue to appreciate the traditional format and experience of reading a printed newspaper.

 • the rise of digital media: sự tăng trưởng của phương tiện truyền thông số
 • tactile and tangible reading experience: trải nghiệm đọc với cảm giác và thị giác
 • “old habits die hard”:  thói quen cũ khó bỏ

 

Trên đây là Sample & Vocabulary về chủ đề Describe a piece of good news that you heard about someone you are familiar with thuộc phần IELTS Speaking.

Hy vọng rằng, những hướng dẫn và kiến thức mà IPPEdu đã chia sẻ sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng và tự tin hơn khi tham gia phần thi IELTS Speaking. Đừng quên thường xuyên ghé thăm IPPEdu và tham khảo tài liệu, kinh nghiệm đến từ những giáo viên với IELTS 8.0+ để có những chiến thuật học tập hiệu quả nhất. Cuối cùng, thông qua việc học tập và luyện tập chăm chỉ, chúc bạn đạt được số điểm mà mình mong muốn trong kỳ thi IELTS sắp tới!

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ