08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Chiến thuật “xử đẹp” dạng bài Completion thông qua 5 dạng bài hay gặp trong IELTS Listening

Completion là một dạng bài (điền vào chỗ trống) phổ biến, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ Section nào của bài thi (đặc biệt là ở phần 1 và 4). Theo IPPEdu thấy thì đây cũng là dạng bài dễ lấy điểm cao nhất dù có ở Section 4.

Chiến thuật “xử đẹp” dạng bài Completion thông qua 5 dạng bài hay gặp trong IELTS Listening

Chiến thuật “xử đẹp” dạng bài Completion thông qua 5 dạng bài hay gặp trong IELTS Listening

I. Đọc kỹ yêu cầu đề bài cho (Hạn từ/chữ được phép sử dụng)

🧠Đối với dạng Completion, đề bài thường quy định chỉ một từ/chữ được sử dụng. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn số lượng từ cho phép thì câu trả lời của bạn sẽ bị xét là sai

🧠Các bạn cần đặc biệt lưu ý các đặc điểm sau của đề bài:

  • Nếu đề bài để “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER” thì hiển nhiên sẽ có ít nhất một đáp án là số.
  • Nếu đề bài chỉ để “NO MORE THAN THREE WORDS” thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ câu trả lời nào là số cả. Và nếu bạn có một câu trả lời là số, bạn nên xem lại và chỉnh sửa lại đáp án đó.

 

II. Lưu ý cách điền đáp án cho dạng Completion

Số có nhiều dạng, như số điện thoại, số đường (1), ngày tháng (2), thời gian hoặc đơn vị đo lường (3), và giá cả (4). Có một số trường hợp, chữ và chữ số đi cùng nhau, chẳng hạn, ttrên biển xe ô tô, mã zip, hộ chiếu hay số seri trên thiết bị.

  1. Số 0 trong điện thoại có 2 cách phát âm là “zero” hoặc “oh”.
  2. Cả 2 kiểu viết ngày tháng bằng Anh – Anh và Anh – Mỹ đều được chấp nhận. (The twenty-nineth of July = 29th July, 29 July hay July 29th)
  3. Học cách viết các kí hiệu tiền tương ứng: euro (€), pound (£), và dollar ($) – bạn sẽ phải tự ghi nếu trên giấy không in sẵn.

Hãy nhớ: Nếu nghe “eight pounds fourty” = £8.40; “three euros twenty-five” = €3.25; “four dollars thirty” = $4.30

     4.  Những lối viết tắt cơ bản về đơn vị đo lường đều được chấp nhận: 20 kilogrammes/kilograms hoặc 20kg; 300 metres/meters hoặc 300m;…

 

III. Các dạng và ví dụ từng dạng của Completion

Table Completion

♦️ Trong dạng bài Table Completion, bạn cần phải tóm tắt các thông tin thành các danh mục (cột, hàng). Việc điền vào table đôi khi có thể liên quan đến rất nhiều thông tin số (như thời gian, địa điểm và giá cả).

♦️ Những loại câu hỏi này rất phổ biến, đặc biệt là trong Section 1. Bạn sẽ nghe rất nhiều kiểu hội thoại hay các bản ghi âm khác. Đôi lúc, bạn sẽ thấy khung đáp án được cung cấp.

Answers can be more difficult than names and numbers. You are going to hear a talk about websites for young people. Listen and complete the table. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Chiến thuật “xử đẹp” dạng bài Completion thông qua 5 dạng bài hay gặp trong IELTS Listening

Flow-Chart Completion

♦️ Với dạng này, bạn sẽ cần điền các từ còn thiếu từ các bước khác nhau của biểu đồ. Hãy lưu ý, đây là nơi bạn nghe thấy nhóm người từ 2 trở lên trao đổi về một chủ đề.

Complete the flow chart below.

Chiến thuật “xử đẹp” dạng bài Completion thông qua 5 dạng bài hay gặp trong IELTS Listening

 

Note Completion

♦️ Khi bạn xử lý dạng Note Completion, bạn nên tóm tắt thông tin để cho biết các mục khác liên quan như thế nào với nhau. Bạn sẽ nghe thấy các từ đồng nghĩa và cách giải thích khác với câu hỏi trên đề, đồng thời, đó lại là các câu trả lời mà bạn cần điền vào.

Sentence Completion

♦️ Trong dạng này, bạn phải hoàn thành các câu có khoảng trống với các từ trong đoạn băng. bạn sẽ điền vào chỗ trống ở mỗi câu với thông tin mà bạn nghe được.

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

ORGANIC GARDENING LECTURE

  1. The speaker says that there are things to eat and drink on the _______ next to the conference room door.
  2. The speaker wants to give some advice that will help make people’s gardens healthier and _______.
  3. It is possible to get rid of dangerous substances from around one’s home using _______ defenses against insects.
  4. The most beneficial thing about composting is that it _______ and is great for plants.
  5. Having a garden with many _______ of healthy plants will help control insect populations.

 

Summary Completion

Complete the summary below using words from the box.

Write ONE option (A – H) next to (8 – 10)

Project content summary

The alternative energy project will cover three main areas; a comparison, a prince 8 _______________, and an analysis. the students will use the information given to them by their tutor and government 9 _______________. Using a system of comparison between the data sets they will 10 _______________ any discrepancies for further analysis. 

A data                                     D demonstrate                      G reduction 

B highlight                               E prediction

C statistics                              F evaluate 

 

Qua bài chia sẻ này, IPPEdu hi vọng rằng đây cũng là những thông tin có ích đối với các bạn đang trong quá trình ôn thi IELTS Listening. Thế thì các bạn đã sẵn sàng chiến hết sức mình với dạng Completion này chưa nào? Hãy biến việc ôn tập trở thành 1 phần trong sở thích hằng ngày để các bạn cảm thấy tự tin hơn phần nào khi gặp thực chiến với dạng Competion trong IELTS Listening nhé!

 

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ