08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tổng hợp các cấu trúc hiệu quả làm tăng điểm trong IELTS Speaking Part 3

Đối với hầu hết các thí sinh tham gia kỳ thi IELTS Speaking Part 3 là một trong những phần thi đòi hỏi rất nhiều kiến ​​thức toàn diện cũng như khả năng ứng biến nhanh của các bạn. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể đạt  band điểm cao nếu biết vận dụng linh hoạt các cấu trúc tính điểm cho các dạng câu hỏi khác nhau. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, các bạn sẽ được gợi ý những cấu trúc hay và hiệu quả nhất để tăng điểm phần thi IELTS Speaking Part 3.

Tổng hợp các cấu trúc hiệu quả làm tăng điểm trong IELTS Speaking Part 3

Tổng hợp các cấu trúc hiệu quả làm tăng điểm trong IELTS Speaking Part 3

I. Các cấu trúc để tăng điểm trong IELTS Speaking Part 3

1. Dạng Different kinds of:

Đối với dạng Different kinds of, có một số yêu cầu như là liệt kê đồ vật, hoạt động hoặc địa điểm trong xã hội. Đây là một trong những dạng phổ biến nhất trong IELTS Speaking Part 3. Các bạn phải paraphrase, sau đó lần lượt liệt kê các ý và đưa ra lý do lựa chọn của mình.

Một số câu hỏi phổ biến:

 1. What types of men or women are attracted to you?
 2. What are some outdoor activities that are popular for young people in your country?
 3. What are the different kinds of famous places in your hometown?

Các cấu trúc đặc trưng:

 • There is/are:

Hãy vận dụng cấu trúc này ở phần mở đầu ⇒ paraphrase đề trước khi nghĩ ra câu trả lời:
There is/are a range of…
There is/are a variety of…

 • It depends on…

Cấu trúc này được áp dụng vào việc liệt kê ý tưởng theo từng nhóm đối tượng

 • It’s common to see + clause

Các bạn có thể áp dụng cấu trúc này vào phần thi ⇒ nhấn mạnh về độ phổ biến của một lựa chọn được bạn liệt kê.

2. Dạng Comparing

Đối với dạng Comparing trong IELTS Speaking Part 3, các câu hỏi rất đa dạng nhưng luôn yêu cầu các bạn phân tích, so sánh sự khác biệt giữa hai đối tượng cụ thể. Dạng bài này yêu cầu các bạn paraphrase câu hỏi trong khi trình bày sự khác nhau bằngminh họa, cấu trúc so sánh và các từ liên kết thích hợp.

Các cấu trúc đặc trưng:

 • It’s obvious that + clause

Cấu trúc này được dùng để khái quát sự khác nhau giữa 2 đối tượng trong đề bài trước khi được paraphrase.

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 • Whereas S1 V1, S2 V2 // S1 V1, whereas S2 V2

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 • A subsequent contrast could be that… On the other hand,… 

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

3. Dạng Predicting

Ở dạng Predicting trong IELTS Speaking Part 3, yêu cầu các bạn đưa ra dự đoán của mình về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tương tự như các dạng trên, các bạn phải paraphrase câu hỏi rồi lần lượt nêu lên dự đoán của mình, bổ sung (nếu có thể) một số điểm khác nhau giữa hiện trạng và những thay đổi có thể diễn ra của sự vật, sự việc được đề cập trong câu hỏi.

Các cấu trúc đặc trưng:

 • It’s difficult to predict the future, but I think that…

Sau khi các bạn dùng cấu trúc này cho mở đầu phần trả lời, đưa ra các dự đoán về sự việc trong tương lai theo yêu cầu đề bài.

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 • There is a strong possibility that + clause

Mẫu cấu trúc này có thể sử dụng cho các dự đoán của bạn.

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 • It’s foreseeable that…

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

4. Dạng Giving opinions

Trong IELTS Speaking Part 3, các bạn có thể được yêu cầu trình bày quan điểm của mình ở vấn đề nào đó

Các cấu trúc đặc trưng:

 • That’s a controversial question, but in my opinion,..

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 • From a societal/educational standpoint, clause

Question: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

Answer: anh giúp em ví dụ tiếng anh nha

 

IELTS Speaking Part 3 được nhận xét là một thử thách khó nhất đối với các bạn thi IELTS do các câu hỏi đòi hỏi sự suy luận cao và không thể đoán trước. Do đó, để đạt số điểm cao, ngoài việc mở rộng vốn từ vựng ở đa dạng chủ đề khác nhau, các bạn còn phải chuẩn bị dàn ý cho từng bộ câu hỏi và các cấu trúc làm tăng điểm trong IELTS Speaking Part 3 để ứng biến linh hoạt với các chủ đề của giám khảo.

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ