🍀 VIẾT ĐOẠN VĂN COUNTER ARGUMENT CÙNG HV AIM 7+

👉 Thay vì viết “xuôi” HV AIM 7+ của IPP được tự do triển khai ý tưởng của mình bằng cách viết “ngược”, viết đoạn văn sửa dụng “counter argument” để làm rõ, xoáy sâu vào luận điểm mình đưa ra để phản biện một ý kiến nào đó.
Cùng IP