Thầy Tuấn Thiều

Hiện đang đảm nhiệm giảng dạy Writing và Speaking cho lớp Foundation, Speaking cho lớp Pre-Ielts và lớp Beginner.

  • Hai năm kinh nghiệm trợ giảng tại Hồi Đồng Anh
  • HCM Đại diện Việt Nam tham gia “Đại hội Sinh viên châu Á 2017” tại Indonesia và Singapore.

Là một trong những giáo viên kỳ cựu tại IPP IELTS, thầy Tuấn chuyên giảng dạy các lớp với trình độ căn bản, tập trung vào cách phát âm & vốn từ vựng của học viên, giúp học viên xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc.