Thầy Thịnh La

English Teacher

Thầy Thịnh La

Hiện đang đảm nhiệm các lớp speaking Aim6+ và các lớp Reading/Listening Aim 7+
  • Hơn 4 năm giảng dạy IELTS. IELTS 8.0 (L 9.0 và R 9.0)
  • Tốt nghiệp loại giỏi Ngôn ngữ Anh – ĐH Sư phạm TP.HCM