Cô Từ Thanh Tuyền

English Teacher

Cô Từ Thanh Tuyền

Hiện đang giảng dạy IELTS speaking tại IPP IELTS Dạy và am hiểu về pronunciation (đặc biệt là giọng General American)
Chú trọng dạy phương pháp học và tự luyện tập ngoài lớp học

  • Tốt n