Cô Trúc Huỳnh

English Teacher

Cô Trúc Huỳnh

Hiện đang giảng dạy Writing và Speaking tại IPP IELTS Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Cử nhân ngành International Relations, Đại học KHXH & NV TPHCM
  • Placement Tester tại Hội Đồng Anh
  • Kinh nghiệm dạy tiếng anh cho nhiều độ tuổi