Cô Quỳnh Phạm

English Teacher

Cô Quỳnh Phạm

Hiện đang đảm nhiệm dạy Speaking cho tất cả lớp tại IPP IELTS Thành phố Hồ Chí Minh


  • Có 2 năm kinh nghiệm dạy IELTS Speaking, giàu kinh nghiệm trong việc phát triển ý, lập dàn ý hoàn hảo cho IELTS Speaking 8.0+.
  • IELTS: 8.0 overall (