Phát triển kỹ năng đọc hiểu bằng Extensive Reading

Extensive Reading là gì?
Extensive Reading là hoạt động đọc lấy trọng tâm là sự thích thú khi đọc và sự phát triển những kĩ năng đọc nói chung.
Trong khi đọc chuyên sâu (Intensive Reading) là một hoạt động rất phổ biến trong các buổi học ngoại ngữ, Extensive Reading thường rất ít được chú trọng. Thực ra, phương pháp này mang đến rất nhiều lợi ích không chỉ cho sự phát triển của ngôn ngữ mà còn cả kĩ năng đọc và có tác động tích cực đến khả năng tự học của học viên.

Các đặc điểm của tài liệu dùng cho Extensive Reading
Các bài đọc được sử dụng thường dễ hiểu so với trình độ của học viên với ít cụm từ khó.
Độ dài bài đọc cũng dài hơn với trọng tâm đặt ở việc đọc nhanh và hiểu đại ý thay vì đọc kĩ để hiểu chi tiết.
Chủ đề bài đọc đa dạ