🎉IELTS WRITING TASK 2 - OPINION ESSAYS #IPPWRITING - 05 DẠNG BÀI OPINION ESSAYS CẦN NẮM🎉

TYPE 01: Topics with comparison – Compare between AA and BB

A. Possible Questions

 1. Some people say it is more important to plant trees in the open spaces in towns and cities than to build more housing. To what extent do you agree or disagree?

 2. Some feel that it is a waste of time to plan for the future and it is more important to focus on the present. To what extent do you agree or disagree?

 3. When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?

B. Strategies

Dạng bài Opinion Essays có so sánh giữa 2 đối tượng A và B, thường sẽ có những câu hỏi như:

 • A quan trọng hơn B? Bạn đồng ý hay không? 

 • A tốt hơn B? A hiệu quả hơn B? Bạn đồng ý hay không? 

 • A có lợi hơn B? Bạn đồng ý hay không? 

 

Với dạng câu hỏi này, nếu các bạn chỉ viết một bài đơn giản: đoạn 1 viết về lợi ích của A, đoạn 2 viết về lợi ích của B mà xuyên suốt bài đều không đưa ra luận điểm cái nào tốt hơn, hiệu quả hơn thì sẽ bị đánh giá là chưa trả lời đề bài. 

 

Để giải quyết tốt dạng câu hỏi này, chúng ta có các cách sau: 

Cách 01: Viết đồng ý hoặc không đồng ý với đề, thiên hẳn về một đối tượng A hoặc B và chứng minh tại sao đối tượng này lại hiệu quả hơn/tốt hơn/quan trọng hơn đối tượng còn lại.

Dàn bài gợi ý: 

 • Thesis Statement: Mặc dù A cũng có lợi/quan trọng, nhưng tôi cho rằng B quan trọng/tốt/hiệu quả hơn ở vài mặt. 

 • Body paragraph 01: viết về lợi ích/tầm quan trọng của đối tượng A 

 • Body paragraph 02: viết để chứng minh đối tượng B quan trọng hơn/tốt hơn/hiệu quả hơn. Để chứng minh được sự “hơn” này, chúng ta có thể: 1 – đưa ra hạn chế của đối tượng A ở một mặt nào đó mà B tốt hơn; 2 – đưa ra sự ưu việt của B về tính bền, tính dài hạn, tính tiết kiệm so với A 

 • Sample Essay: đọc Sample Essay Topic 01 để được giải thích 

Cách 02: Viết “cân bằng” với lập luận cả A và B đều quan trọng như nhau, đều hiệu quả bằng nhau, đều tốt ngang nhau. Để viết được dạng này, các bạn cần kiếm được khía cạnh tốt của A trong một phạm vi mà B không làm được, và tương tự điểm nổi bật của B trong phạm trù mà A không làm được để khẳng định A và B có tầm quan trọng riêng và việc so sánh là vô nghĩa không cần thiết.

Ví dụ đề bài: When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?

Dàn bài gợi ý: 

 • Thesis Statement: Việc so sánh sự quan trọng của ngoại thất và mục đích sử dụng khi thiết kế một toà nhà là vô nghĩa với tôi, vì cái nào quan trọng hơn tuỳ thuộc vào loại tuỳ nhà. 

 • Body paragraph 01: viết về tầm quan trọng của ngoại thất khi thiết kế toà nhà mà mục đích và tiện nghi sử dụng quan trọng (ví dụ: các toà nhà chức năng như bệnh viện, công sở nhà nước, trạm cứu hoả…thì cần thiết kế làm sao tối đa không gian và tiện nghi sử dụng, thuận tiện cho nhân viên toà nhà)

 • Body paragraph 02: viết về tầm quan trọng của ngoại thất khi thiết kế toà nhà mà mỹ quan là quan trọng (ví dụ: toà nhà thương mại, cao ốc mua sắm, trung tâm giải trí thì rất đề cao thẩm mỹ để thu hút du khách)

C. Sample Answers (2 Topics & 2 Samples)

TOPIC 01 - SAMPLE ESSAY

TOPIC: Some people say it is more important to plant trees in the open spaces in towns and cities than to build more housing. To what extent do you agree or disagree?

SAMPLE ESSAY BAND 8.0+

Many people argue that the planting of trees should take precedence over the construction of additional accommodation for residents in towns and cities. I largely agree as planting greater numbers of trees brings about greater environmental benefits overall, though erecting more residential space is justifiably beneficial.

 

[body paragraph 01 viết về tầm quan trọng của việc xây thêm khu dân cư ở thành phố: giúp giảm quá tải dân số & kích thích kinh tế] Supporters of added residential areas argue that they help combat overpopulation and stimulate economic growth. [bối cảnh nhiều người lên thành phố ở & hệ luỵ lên thành phố] The growing influx of rural inhabitants seeking greater opportunities for education, healthcare, and services has recently driven a boom in world populations and created modern mega-cities. While this trend is economically beneficial, it has also led to inflated real estate prices, higher rates of unemployment, and exacerbated social issues related to overcrowding. [lợi ích khi xây dựng khu dân cư: giảm tải gánh nặng & đáp ứng nhu cầu nhà ở, tạo việc làm cho người dân để kích thích kinh tế] Hence, the construction of residential properties would not only provide city dwellers with places to reside but also effectively offset potential bubbles in the real estate market. This would also create millions of employment opportunities within the building sector.

 

[body paragraph 02 để chứng minh trồng cây ở thành phố thì tốt hơn xây khu dân cư, đầu tiên viết về hậu quả của việc xây nhiều khu dân cư: nhiều vấn đề môi trường mà chỉ có thể giải quyết bằng mảng xanh] Nonetheless, these temporary fixes have concomitantly brought about more pressing environmental hazards, all of which can be sustainably mitigated by growing more trees. One salient example of this is a natural phenomenon called “the urban heat island”. [hậu quả nếu dùng đất thành phố để xây nhiều khu dân cư thay vì trồng cây lên môi trường, khí hậu, và sức khoẻ] Compared to natural landscapes, buildings absorb and reradiate a higher volume of sunlight which is then trapped by the city’s smog, resulting in wider temperature fluctuations, deteriorating infrastructures, and compromised human health and comfort. [tác động tốt của việc trồng cây: cho bóng mát, lọc bụi bẩn, tăng chất lượng không khí, có lợi đường dài cho sức khoẻ] Urban vegetation, in the forms of high trees, provides shade, emits water vapors that cool infrastructures, and shields residents from extreme ultraviolet exposure. At the same time, they are also an effective natural curtain that absorbs and filters pollutant particulates out of the air by trapping them on leaves and bark, while simultaneously releasing oxygen into the atmosphere, thus contributing toward more habitable living conditions that are far more beneficial for human health in the long run.

 

In conclusion, despite the short-term economic gains that extra housing offers, I believe with few reservations that planting more trees would have a greater overall impact as it would significantly improve the standard of living and reduce the severity of environmental changes. In my opinion, a combination of both would ensure the sustainable development of cities. [câu 01 trả lời đề bài bằng cách khẳng định trồng cây sẽ đem lại tác dộng tốt hơn lên thành phố, và câu 02 đưa ra ý kiến cá nhân nên kết hợp cả hai phương án] 

TOPIC 02 - SAMPLE ESSAY

TOPIC: When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?

SAMPLE ESSAY BAND 8.0+

Some people believe that the functions of a building are more crucial than its exterior design. I hold the opinion that this comparison is true in some cases but invalid when considering the design of a building intended as an iconic landmark or a tourist attraction. [thesis statement nêu rõ là việc cho rằng chức năng quan trọng hơn ngoại thất chỉ đúng trong vài trường hợp nhưng lại không đúng với một vài toà nhà cụ thể] 

 

[body paragraph 01 chứng minh tầm quan trọng khi đưa công năng toà nhà vào xem xét khi thiết kế] It is vitally important to take the intended use of a building into account prior to its construction. For some types of building such as schools, hospitals, and apartment blocks, their practical use may act as the most decisive element rather than their outward appearance. [ví dụ là trường hợp thiết kế bệnh viện] For example, an architect is supposed to design a hospital in which traffic accident victims can be transferred to the emergency room in the most efficient way. In this case, the appearance of the hospital has a more subordinate role to play.

 

[body paragraph 02 với các toà nhà cần mỹ quan thì ngoại thất cần được chú trọng hơn trong quá trình thiết kế] However, with respect to shopping malls or arts museums, the exterior design is far more significant and should be prioritized instead. [ví dụ 01: các trung tâm thương mại cần ngoại thất đẹp và độc đáo] Take Thailand as a well-rounded example. Those who have paid a visit to Thailand might recognize little difference to the interior of the shopping centers in Bangkok, yet the exterior of each is quite distinctive, enabling Thailand to become an international shopping hub. [ví dụ 02: các bảo tàng và triển lãm cần đẹp để du khách thưởng lãm thẩm mỹ] In addition, art museums and galleries are where people come to enjoy artistic beauty, so it is of great importance to design these places in unique styles to draw people’s attention and bring exquisite visitor experiences. Given this, considerations such as where to install an elevator, for example, may be less significant.

 

In conclusion, I firmly believe that attempting to compare the intended use and outward appearance of a building is rendered meaningless if the real purpose of that building is not clearly identified first. It is advisable that architects should not sacrifice the safety and functional features of a building for exterior design. [kết luận rằng so sánh tầm quan trọng của 2 yếu tố này khá vô nghĩa vì cái nào quan trọng hơn tuỳ vào loại toà nhà]

Leave a Reply

Gọi điện 0896641068
Hotline
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Zalo
Đặt lịch tư vấn
Đặt lịch tư vấn
Test Online
Test Online