🎉IELTS WRITING TASK 2: 7 LỖI THƯỜNG GẶP NGĂN BẠN ĐẠT THANG ĐIỂM 7🎉

Đây là một lỗi dễ mắc phải, vì vậy bạn hãy xem xét kỹ hơn bộ tiêu chí chấm điểm để xem lý do tại sao việc phân đoạn lại quan trọng như vậy.