08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 là đề bài dạng Discussion Essay, với chủ đề Education.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023

The education of young people is highly prioritized in many countries. However, educating adults who cannot write or read is even more important, and governments should spend more money on this. Discuss both views and give your opinion.

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: Những lợi ích khi chính phủ đầu tư giáo dục cho người lớn mù chữ
 • Body par 02 – View 02: Những lợi ích của việc đầu tư vào giáo dục cho thế hệ trẻ

 

3. Từ vựng hữu ích

 • illiteracy rates (tỷ lệ mù chữ)
 • the top priority (ưu tiên hàng đầu)
 • stand a better chance of (có cơ hội)
 • employable and skilled young workforce (nguồn nhân lực chất lượng cao)
 • grow sustainably (phát triển bền vững)
 • a resource-intensive process (quá trình tiêu tốn nhiều tài nguyên)
 • unwillingness to (sự trì hoãn)
 • a waste of government resources (lãng phí tài nguyên)
 • technology-savvy (giỏi công nghệ)
 • the main driver of economic growth (động lực phát triển kinh tế)
 • national prosperity (thịnh vượng quốc gia)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023

(Introduction) Education has long been considered as the key to the progress of countries around the world, and some believe that education to lower illiteracy rates among adults should be the top priority. I totally disagree by arguing that this aspect of education is less important compared education for youths and a larger proportion of state budgets should not be allocated to this.

(Body paragraph 01) One reason for my opposition is that education for illiterate adults should be less crucial compared to that for young individuals. By teaching adults how to read and write, the government could help these adults stand a better chance of finding unskilled or semi-skilled jobs to earn their living, therefore tackling related problems, namely crime and poverty. However, this target group of learners is less important than younger generations who can contribute an employable and skilled young workforce to facilitate a country’s development of high-tech fields to grow sustainably .

(Body paragraph 02) Another reason for by disagreement is that a large proportion of the government budget should not be spent on educating illiterate adults but young generations. [idea 01 – a waste of resources] Educating illiterate adults is a resource-intensive process yet produces few outcomes due to adults’ slow learning pace and, in some cases, their unwillingness to undertake courses. Therefore, investing in such area might become a waste of government resources. [idea 02 – the benefits of investing in youth education] By contrast, enormous investments in young people’s education can generate more far-reaching outcomes. For example, by investing the lion’s share of its government budget in education for the young, Singapore has succeeded in creating English-speaking and technology-savvy generations who have contributed to its transformation from a previously war-torn nation into an international financial hub.

(Conclusion) In conclusion, I give my strong opposition to the idea of putting more emphasis on training illiterate adults due to its less importance and a waste of public money.  I suggest that prioritizing education for the younger generations should be a more working approach since this group is indeed the main driver of economic growth and national prosperity in the long run.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ