08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 là đề bài dạng Agree or Disagree, với chủ đề Housing/Accommodation.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 - Dạng Agree or Disagree

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023

As housing is a basic need for people, the government should provide free housing for everyone who can’t afford it. To what extent do you agree or disagree?

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: totally disagree vì 2 lý do
 • Body par 01 – Lý do 01: Sự bất khả thi trong việc quản lý và thực hiện
 • Body par 02 – Lý do 02: Tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Property price (Giá bất động sản)
 • Homelessness (Vô gia cư)
 • Provide free accommodation (Cung cấp chỗ ở miễn phí)
 • Impractical solution (Giải pháp không thực tế)
 • Housing insecurity (Mất an ninh nhà ở)
 • Budget deficit (Thâm hụt ngân sách)
 • Funding programs (Chương trình tài trợ)
 • Administrative challenge (Thách thức về quản trị)
 • Eligibility criteria (Tiêu chí đủ điều kiện)
 • Counterproductive proposal (Đề xuất phản tác dụng)
 • Financially independent (Độc lập tài chính)
 • Market competition (Cạnh tranh thị trường)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023

The rise in property prices in recent years has led to a significant increase in homelessness, prompting discussions around providing free accommodation to disadvantaged groups. As this approach may seem like an impractical solution to housing insecurity, I am firmly opposed to this idea.

One of my main reasons for disbelief is related to the impracticality of the policy itself in terms of management and execution. Providing free housing would require a significant budget, including costs associated with land acquisition, construction, maintenance, and ongoing operational expenses. This would pose a substantial financial burden for the government and eventually lead to a national budget deficit. In this case, the government may resort to unsustainable funding programs, such as imposing heavy taxes on people, triggering frustration and anger among the public. Moreover, creating a system of free housing would present many complex administrative challenges for the government, including the development of complex eligibility criteria and the establishment of fair allocation mechanisms, which also requires a large financial resource.

The second idea that supports my argument is that this counterproductive proposal might have negative impacts on a country’s economy and society. It is important that everyone takes responsibility for affording his or her own housing by working hard and saving up. Providing free accommodation for people might not encourage recipients to take necessary steps towards becoming financially independent, instead, it may foster a sense of entitlement, leading to a reliance on others for basic needs. More seriously, on a large scale, this could potentially lead to a societal trend where individuals become overly reliant on government-provided housing, ultimately resulting in enormous financial pressure on the government and even budget dificit problems. If this proposal were implemented, it could discourage private investment in housing, impede initiatives, and hinder market competition, which might eventually disrupt the housing market – a vital sector of any country’s economy.

In conclusion, I disagree strongly with the idea that the government should provide free housing to disadvantaged groups who cannot afford it, due to the infeasibility and negative effects on the economy and society. Instead, the government should concentrate on providing job opportunities for people and developing sustainable and affordable housing initiatives for citizens.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ