08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 là đề bài dạng Discussion Essay.

IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách lên ý tưởng, diễn đạt chính xác ideas, viết câu có nghĩa, và bố cục một bài essay WT2 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 - Dạng Discussion Essay

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023

Some people believe that scientists have more influence over the world whereas others argue that politicians have more influence over the world. Discuss both the views and give your opinion.

 

 

2. Lên ý tưởng và bố cục bài viết

 • Quan điểm người viết: ủng hộ quan điểm nhà khoa học có ảnh hưởng tích cực trên toàn thế giới => mention ở phần conclusion sau khi đã discuss both views
 • Body par 01 – View 01: Những lý do nhà chính trị có tầm ảnh hưởng
 • Body par 02 – View 02: Những lý do nhà khoa học có tầm ảnh hưởng

 

3. Từ vựng hữu ích

 • Profound impacts (Tác động sâu sắc)
 • Contribution (Đóng góp)
 • Registration system (Hệ thống đăng ký)
 • Strict punishments (Hình phạt nghiêm khắc)
 • Local people (Người dân địa phương)
 • Social order (Trật tự xã hội)
 • Revolutionary innovation (Đổi mới mang tính cách mạng)
 • Geological boundaries (Biên giới địa chất)
 • In-depth knowledge (Kiến thức sâu rộng)
 • Potential risk (Rủi ro tiềm năng)
 • Environmental protection programs (Chương trình bảo vệ môi trường)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023

Opinion is largely divided on which groups of people have the most profound impacts on our lives. While some people put their belief in politicians, others think that the contribution of scientists is far greater. This essay analayzes both lines of thinking before my personal perspective is given.

On the one hand, it is justifiable to believe that politicians are among the most influential groups who could do the greatest good for the general public. As members of the government, politicians, through policy tools and registration system, could solve a wide range of problems in many aspects of life such as education and security; thus, improving the general well-being of their country. For instance, the free education policy and strict punishments towards drug trafficking in Singapore have significantly benefited local people and profoundly transformed this country into a powerful leader among Asian neighbors. Such case studies have shown that statesmen could be main actors in improving people’s lives and maintaining social order for higher national prosperity.

However, scientists are believed by others to have the greatest influence in the world. Thanks to many of their revolutionary innovations, scientists have enormously contributed to the global development, beyond geological boundaries. For instance, the invention of the Internet and technological devices have profoundly changed the way we see the world and how things work in the digital age. Furthermore, unlike politicians who sometimes ignore certain facts and features from their people when pursuing their own agendas, scientific experts, with in-depth knowledge of their areas of expertise, could bring such issues into light and alert the general public of any potential risks. For instance, while many experts around the world have shown their growing concern about the climate change, Donald Trump, the president of the US, expresses his denial on such a problem in order to allocate more budgets to military projects rather than environmental protection programs.

In conclusion, although both views have their own merits, I personally argue that scientists are those who positively influence the world the most with their life-changing innovations and commitment to people’s wellbeing on a global scale. By contrast, the power of certain politicians might be limited to their country’s territory.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ