08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023 – Dạng Process

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023 là đề bài dạng Process. Sơ đồ minh hoạ mô tả quá trình tái chế lon nước uống bằng nhôm. IPPEDU sẽ giúp bạn phân tích đề bài và đưa ra bài Sample Essay Band 8.0 để bạn nắm cách chọn lựa thông tin, viết câu chính xác, và bố cục một bài essay WT1 hiệu quả nhé!

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023 - Dạng Process

 

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023

The diagram below shows the stages in the recycling of aluminum drinks cans. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

2. Phân tích và chọn số liệu quan trọng

Giai đoạn tái chế: 

  • Aluminum products (cans) sorted into bluebox => mixed with scrap from aluminum plant => melted at a high temperature in a furnace => pouring the molten aluminum is poured into casts =>  shaped in large ingots

Giai đoạn sản xuất sản phẩm mới:

  • Ingots passed through a reversing mill => flattened into thin sheets => transported to a plant => produce various new aluminum products => distribution and consumption 

 

3. Bố cục bài viết 

Introduction (paraphrase đề bài) & Overview (nêu xu hướng chính & những đặc điểm nổi bật – main features của bài):

  • (Overview) trải qua 2 giai đoạn chính, bao gồm tái chế nhôm và sản xuất các sản phẩm từ nhôm đã tái chế

Body paragraph 01 (các bước của quá trình tái chế)

Body paragraph 02 (các bước của quá trình sản xuất sản phẩm mới)

 

4. Bài mẫu – IELTS Sample Band 8.0+ cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/04/2023

The diagram illustrates how aluminum products such as drinks cans are recycled. Overall, the process involves two main stages, including the recycling of used aluminum products as inputs and the manufacturing of final aluminum items, making it a circular manufacturing model.

Regarding the initial steps of recycling aluminution, the process starts when used aluminum products such as cans are sorted into a distinct bluebox, before being mixed with scrap from aluminum plant. This mixture is subsequently melted at a high temperature in a furnace. The next step involves pouring the molten aluminum is poured into casts, where it gets shaped in large ingots.

In terms of production steps, after these ingots are passed through a reversing mill, where they are flattened into thin sheets, which are then transported to a plant to produce various new aluminum products ready for distribution and consumption. Once these items are used and thrown away, they are collected and mixed with aluminum scrap for the whole process to be repeated.

 

Các bạn lưu lại bài viết để tham khảo và học thật tốt IELTS Writing nhé!

Hãy ghé IPPEdu ngay để có cơ hội được học trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.0+ giúp nâng cao kỹ năng writing của mình nha! Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ